Erotické povídky

Výlet s Lídou 2

Po snídani jsme vzali batohy, že půjdeme dál. „Neoblékej se!“ vytrhla jí Lída to, co Milena chtěla natáhnout na sebe. Chvíli se handrkovaly, ale vystrčil jsem je ven.

Vydali jsme se na cestu, ale Milena si stále chtěla zakrývat prsa i kundu. Nechali jsme jí. Za chvíli z toho byla tak unavená, že toho sama nechala. Jenom se ostražitě rozhlížela, aby se mohla včas obléct. Ale nikoho jsme nepotkali, tak se uklidňovala, až šla celkem uvolněně.

Lída uviděla vhodné místečko, tak tam zamířila. Odhodila batoh a svalila se do hebké travičky. Milena také odhodila batoh a chtěla se svalit vedle Lídy. Ale ta jí strhla na sebe a jazykem jí začala rejdit v té houštině. Nacpala si její hlavu mezi nohy, aby jí také lízala.

Milena stále uhýbala, tak jí Lída strčila prst do zadečku, aby si jí mohla přidržet. Milena se tomu nejprve bránila, ale po chvilce to vzdala a přisála se k Lídině kundě, aby odtud vylizovala ty dobré šťávičky.

Když jsem viděl, jak se na mne ten krásný zadeček usmívá, mrknul jsem na Lídu a ta pochopila. Když jsem zakleknul za Milenin zadeček, vytáhla z ní prst, abych ho mohl nahradit svým klackem. Pevně Milenu objala, aby jí znemožnila únik. Sevřel jsem Milenu svýma nohama a zarazil do ní tvrdého čuráka.

„Nééééé!“ zařvala a začala se zmítat, že jsme měli co dělat, abychom jí udrželi. „Aúú... ona mě kousla do kundy!“ vykřikla Lída a shodila nás se sebe. Milena se už přestala bránit, jenom brečela, tak jsem z ní nevypadnul.

„Že je to krásné!“ hladila jí Lída. Přetočil jsem se, aby jí Lída mohla lízat kundu. Milena se pomalu uklidňovala a poddávala se těm slastným pocitům. Cítil jsem, jak jí to vzrušuje, až vykřikla a přitiskla si Lídinu hlavu ke své chlupatici. Svaly pracovaly tak, že jsem nevydržel a naplnil jí vnitřnosti.

„Néééé...to néééé... vždyť budu těhotná!“ vykřikla a znovu se začala zmítat. „V zadečku ještě žádná neotěhotněla!“ smáli jsme se s Lídou, ale Milena překvapením zůstala napíchnutá na mém klacku. Teprve po chvilce se z něj sesmekla, aby vypustila to, co jsem do ní napumpoval. „Tak co, jak se ti to líbilo?“ Lída jí opět objala. „No, já nevím, nejdřív to bolelo, ale potom se mi to začalo docela líbit!“ odpověděla překvapená Milena.

„Tak půjdeme dál, ať to stihneme na místo, kde budeme moci spát!“ zvednul jsem se. Holky se chytily za ruce a vyrazili jsme. Vesele švitořily a tak nám cesta rychle ubíhala. Než jsme se nadáli, byli jsme u staré stodoly, kde jsme hodlali přespat. Umyli jsme se u potůčku, který tekl poblíž a po večeři jsme vlezli do spacáku a přitiskli se k sobě. Byli jsme unaveni tak, že se nám hned zavřely oči.

Ráno nás opět probudil řev ptactva nebeského. Přitisknul jsem s k Lídě a zasunul ho do toho vlhkého teplíčka. Milena nevěděla, co má v tu chvíli dělat, tak si jí Lída přitáhla a začala jí lízat tu chlupatici. Když jsem Lídu naplnil, přitáhla si Mileninu hlavu a přitiskla jí na otvor, ze kterého už začalo prýštit to, co jsem tam nastříkal.

Když jsem uviděl lákavě vystrčený zadeček, přitisknul jsem se k němu a pomalu zasunoval mého ztopořence dovnitř. „Nééé...“ jenom zakvílela Milena, ale nijak se nebránila pronikání do jejích útrob. Ještě jsem v ní nebyl celý, když ze mne vystříknul proud, který jí naplnil.

„Nééé!“ vykřikla a vyběhla ven, aby se vyprázdnila. Se zájem jsem sledoval, co všechno jí teče z obou otvorů mezi nohama. „Nekoukej tak na mne!“ zakvílela a snažila se skrýt, co se dalo. Ale to se jí – samozřejmě – nedařilo.

„Pojď, já tě umeju!“ táhnul jsem jí k potůčku. Přidřepla, abych jí mohl omývat oba otvory a já si na tom dal opravdu záležet. „Néé, už dóóst!“ začala vzdychat, když jsem se snažil řádně jí umýt. „Teď umyju já tebe!“ zvedla se a chytila mě za to, co mi opět trčelo mezi nohama.

Nabírala vodu do dlaní a umývala vše, co mi na něm ulpělo. „Júúú!“ překvapeně vykřikla, když se jí zacukal v ruce a znovu se mi z něj vyřítil proud spermií. Ale to už k nám přicházela Lída, která se při pohledu na překvapenou Milenu musela usmívat.

„Tak a teď se musíme obléknout, abychom mohli jít na autobus. Nebo byste raději chtěly jít stejnou cestou zpátky?“ Holky se na sebe podívaly a jednohlasně řekly, že chtějí jít zpátky. „Stejně se musíme obléknout a jít nakoupit!“ zchladil jsem jejich nadšení.

Zastavili jsme se v obchodě, abychom doplnili zásoby. Když už jsme tam byli, zastavili jsme se na oběd. Milena pořád poposedávala, jako kdyby chtěla něco říct. „Připravíš mě o panenství?“ naklonila se ke mně, aby mi to mohla, celá rudá, zašeptat do ucha. „Samozřejmě!“ odpověděl jasem nahlas. Lída se na nás zvědavě podívala, ale na nic se neptala.

Když jsme vyšli, namířil jsem k drogerii. Holky počkaly venku a já zatím koupil vše potřebné. Teprve cestou nahoru, ke staré stodole, se Lída začala vyptávat. Všechno jsem jí řekl a Milena, celá rudá, jenom tiše šla vedle nás. „To jsem ráda, že ses k tomu rozhodla! Už se na to těším!“ Lída jí rozepnula halenku a začala jí lehce mačkat bradavky.

Než jsme došli ke stodole, už jsme na sobě neměli jediný kousek oblečení. Lída nedočkavě sundala batoh a pomohla i Mileně. Ta, jakoby si teprve teď uvědomila to, co žádá, se celá chvěla a snažila se zakrývat rukama. Připravil jsem vše potřebné a táhnul obě holky k potůčku.

Položil jsem Lídu na travičku na břehu a popostrčil k ní Milenu. „Podrž jí nohy!“ přistrčil jsem jí k Lídě tak, aby měla kundu nad jejími ústy a namydlil Lídě kundu. Milena jí držela pokrčené, široce roztažené nohy a zvědavě pozorovala, jak jí holím kundu, co za ty dny už docela škrábala. Užívala si rejdění Lídina jazyka, až ke konci měla co dělat, aby udržela její nohy.

„A teď ty!“ řekl jsem Mileně, když se Lída šla k potůčku umýt. Celá rudá a rozklepaná, se nechala položit do trávy. To už přicházela Lída, aby jí podržela nohy. „Lízej jí také!“ začal jsem jí mydlit ten prales. Asi měla dost velký strach, protože její činnost za moc nestála.

„Pojď se umýt!“ pomohl jsem jí zvednout se, když měla kundičku krásně hladkou. Lída jí rychle táhla, jako kdyby se nemohla dočkat, až jí bude umývat čerstvou oholenku.

„Tak už pojď!“ nedočkavě jí vytáhla z potůčku a porazila do trávy. Klekla si nad její hlavu, pokrčila a široce jí roztáhla nohy a také se jí přisála ke kundičce. Přikleknul jsem k rozevřenému, dosud nedotčenému otvoru a začal tam projíždět žaludem. Roztíral jsem to, co odtud začalo prýštit a Milena se začala třást a kvílet do Lídiny kundy.

„Aúúú!“ vykřikla a zazmítala se, když jsem prudce přirazil a náhle byl v ní. Lída se snažila proniknout tam jazykem, aby mohla průběžně ochutnávat. Milenina kunda – snad bolestí – začala tak vibrovat, že jsem musel okamžitě ven. Lída se k tomu zkrvavenému otvoru rychle přisála, aby jí ani kapička neunikla.

Zvednul jsem se a zakleknul nad Mileninu hlavu. Dal jsem jí ten zkrvavený prorážeč před oči a ona otevřela ústa. Pomalu jsem ho zasunoval dovnitř a Milena ho pečlivě sála. Nevydržel jsem a vypustil spermie na cestu. Milena se zakuckala, ale snažila se všechno spolknout.

Protože Lídin jazyk v ní řádil, zazmítala se v prvním ženském orgasmu. Shodila Lídu, aby si ho mohla užít. „Tak je ze mne žena!“ usmála se, když měla prázdná ústa. Sedla si a snažila se prohlédnout, co se jí změnilo mezi nohama. „Nemáš zrcátko?“ zeptala se Lídy, když se tam nemohla pořádně prohlédnout.

Lída odeběhla, aby se za chvilku vrátila se zrcátkem. Podala ho Mileně a ta se zvědavě prohlížela. Hladila si holou kundičku a opatrně zasunula prst dovnitř, aby si to osahala i tam. Roztáhla si pysky a natáčela zrcátko, aby si to prohlédla.

Lída jí ale za chvilku povalila a klekla si nad ní. Přisála se k ní a nabídla jí i svou kundu k lízání. „A já na vás budu jenom koukat?“ zakleknul jsem za Lídin vystrčený zadeček a prudce ho vrazil do otvoru, ze kterého úplně teklo.

Když jsem cítil, jak se mílovými kroky blíží výstřik, rychle jsem ho vytáhnul a běžel ke stodole, kde jsme měli batohy. Vytáhnul jsem krabičku s gumovými oblečky a ještě cestou zpět si jeden z nich natáhnul na nedočkavě ztopořený úd.

Bezohledně jsem holky odtrhnul od sebe a Milenu povalil na záda. Podržel jsem jí pokrčené a široce roztažené nohy a zarazil ho do otvoru, ze kterého vytékala směs jejích sekretů a Lídiných slin.

„Áááááá...“ vykřikla, snad překvapením, snad bolestí, ale to už jsem v ní byl až nadoraz. Kundička, jenom před chvílí zbavená panenství, se jí sevřela. „Dej nohy k sobě!“ pošeptal jsem jí do ucha a Milena je natáhla. Chvíli jsme jenom tak leželi a já si užíval stahování toho otvůrku.

Sevřel jsem její nohy svýma a začal se opatrně pohybovat. Nejprve jsem jenom tak kroužil pánví, abych jí stimuloval poštěváček a když jsem cítil, jak se uvolnila a znovu začíná téct, několikrát jsem jsem ho povytáhl a znovu prudce zarazil. Vykřikla a snažila se přitisknout ke mně, snad aby mi zabránila v dalších pohybech. Lída seděla vedle nás, s rukou mezi nohama a závistivě sledovala náš „boj“.

Čvachtání její kundy nás snad oba vzrušilo tak, že jsme už na nic nehleděli a plně se podřídili pudům. Pářili jsme se jako dvě zvířata, až Mileniným tělem projela milostná křeč a sevřela mě tak, jako kdyby mi ho chtěla uštípnout. To jsem už nevydržel a naplnil to, co jsem na ptákovi měl nasazené.

Konečně Milena odpadla a já raději opustil ten pohostinný otvor. „Úúúúúúú!“ vrhla se na mne Lída a polknula mě, jako kdyby mě chtěla polknout i s tím „oblečkem“. Ale potom ho trochu povytáhla a prokousla gumu, aby mohla vysát vše, co obsahovala.

Milena vysíleně ležela a jenom nás sledovala. Lída použitou gumu stáhla zuby a vyplivla jí. Znovu se k čnícímu klacku přisála, aby vysála i ty poslední kapičky, co tam zbyly.

Ale bojovník potřeboval nabrat další síly. Zklamaně ho pustila, ale nespouštěla z něj oči, aby zachytila okamžik, kdy se zase vzpamatuje. Potřeboval jsem vyprázdnit měchýř, tak jsem si kleknul. Sotva to Lída uviděla, pokrčila a široce roztáhla nohy. Kunda se jí naplno otevřela, tak jsem vzal čuráka do ruky a postavil se.

Namířil jsem ho na rozevřený otvor a spustil horký proud. Lída se snažila ještě více rozevřít nohy, abych jí mohl stříkat snad až do dělohy. Kroutila se, aby si užila každé kapičky. „Ááá...ááá...“ kvílela a asi litovala, že ten proud netrvá ještě o chvilku déle.

Padnul jsem jí mezi nohy a vsál to, co tam trčelo. To byla poslední kapka, co potřebovala. Stiskla mi hlavu stehny a také z ní vystříklo to, co mi vždycky tak chutnalo. „A co já?“ ozvala se Milena a nabídla mi pohled mezi rozevřené nohy. Prsty si roztáhla plátky té růžičky a nemohla se dočkat, až tam vrazím jazyk. Přemístil jsem se od jednoho otvoru ke druhému a ochutnával to, co z něj začalo prýštit.

Sluníčko se už začalo klonit k západu, tak jsme vstali a šli se umýt. Přepadnul nás hlad, tak jsme se najedli. Za celý den jsme byli unaveni, tak jsme si vyčistili zuby a zalezli do spacáku. Přitiskli jsme se k sobě a ani jsme nemuseli počítat ovečky...

Bobr

©

2017

Více erotických povídek najdeš na webu Sex-po-telefonu.info - erotické povídky.

Neukojená Baculkadalší dívky
 
Sex po telefonu

Máš chuť na trochu nevšední erotiky? Jsem zkušená baculka, která potřebuje vybít svoji chuť na sex. Ráda ho cítím hluboko v kundičce, miluji perverzní přirážení, polykám sperma... Můžeme se domluvit na čemkoli, ráda si zašukám.

Uděláme si to na
909 460 030
a po vyzvání zadej kód 09

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:
SEXCHAT BACULKA text zprávy... na číslo 9095535

Cena hovoru 46 Kč/min pro čísla 909460030 a 909467666, resp. 60 Kč/min pro 909606666.
Maximální délka hovoru 26 min pro číslo 909460030, resp. 20 minut pro číslo 909606666.
Cena SMS je 35,- Kč. Sex po telefonu i chat je pouze pro starší 18 let.
Provozuje TOPIC PRESS s.r.o., www.topicpress.cz. www.platmobilem.cz

Podobné erotické povídky

Bar, kde neplatí pravidla

  17. 8. 2014Neznámý autor

Když Jaromír přišel s tím návrhem, Kristýna hrozně dlouho váhala… Jistě, byla by to obrovská zkušenost a zajímavý zážitek, ale přece jenom… Šlo o to, že by se vypravili do jednoho baru s proklatě drahým vstupným, který však funguje skoro bez pravidel. K dívkám, co tam obsluhují, si prý kdokoliv z hostů může dovolit úplně cokoliv. Může je osahávat, líbat, souložit. Neuvěřitelná myšlenka. No nakonec...  celá povídka...
Kategorie: Extrémy, Šukačky, Prstění, Mix

Tekuté zlato

  4. 12. 2011Neznámý autor

Jak asi název napovídá, chtěla bych vám vyprávět o jedné zálibě, kterou máme já a můj manžel Michal společnou. Jde o praktiku nazývanou pissing, tedy čůrání. Název tekuté zlato pro ni vymyslel Michal; můžeme se tak o tom kdykoliv bavit i veřejně, ve společnosti, a jen my dva známe skutečný vzrušující význam těch dvou slov. Ostatní si tekuté zlato spojují s nějakými romantickými představami, kdo ví,...  celá povídka...
Kategorie: Piss

Sestřino tetování

  15. 3. 2022jentaknekdo

Byl pátek večer a Vojtěch si místo aby byl venku s kamarády dělal domácí úkoly. To u něj nebylo nic neobvyklého. Byl to dobrý student. Ale skutečným důvodem, proč zůstal ten večer doma, bylo to, že jeho sestra měla u sebe na přespání dvě své kamarádky. Vojtěch sestřiny nocležnice miloval, protože holky při těchhle příležitostech nosily málo oblečení a nedbaly na to, že občas pobíhají nahé, a on je...  celá povídka...
Kategorie: Orál, Prstění, První sex, Teen, Šukačky

Je víc sexy, než jsem si myslel

  3. 8. 2014Neznámý autor

Vilém znuděně otevřel seznamovací server a začal se dívat na různé inzeráty. Byla tam spousta ženských mezi pětadvaceti a pětatřiceti, které měly čerstvě malé děti a byly bez partnera, který je nedávno opustil. Takové maminy uměly být pěkně otravné, jak Vilém už zjistil. A na něj, padesátníka, navíc přeci jen dost mladé. On hledal nějakou ženu přibližně ve své věkové kategorii. A to zas bylo samé „životem...  celá povídka...
Kategorie: Zralé ženy, Šukačky, Mix, Orál