Erotické povídky

Autor povídky:

Bobr

Kategorie:

Další povídky od Bobr:

Vloženo: 18. 11. 2015

Hnízdo

K babičce jsem jezdil rád. Už jako předškolní dítko jsem tam byl skoro víc, než doma. A na druhém konci vesnice byla holka, se kterou jsme dělali různé lumpárny – Mirka. Trávili jsme spolu všechen čas, od rána do večera.

Když nás omezila povinná školní docházka, byli jsme tam alespoň na prázdniny. Když jsem začal chodit na průmku, tak jsem – jako každý rok – opět odjel na prázdniny k babičce.

„Z káčátka vyrostla nádherná labuť!“ vykřikl jsem překvapením, když jsem potkal Mirku. Za ten rok, co jsme se neviděli, z ní vyrostla krásná holka. Uhrovitá pleť se jí vyčistila, na hrudníku se rýsovaly dva nepřehlédnutelné kopečky a vůbec – na všech správných místech se zaoblila, takže už to nebyla ta kostnatá holka.

„Ahoj!“ vykřikli jsme současně a obejmuli se. Přitiskl jsem jí k sobě a dal jí polibek. Také mě objala a políbila. Ale potom se mi vymanila z náručí. „Tohle bychom neměli!“ řekla, když asi ucítila, to, co se probralo k životu. „Tolik let jsme byli kamarádi a teď se mě chceš stranit?“ hrál jsem uraženého.

„No, to ne, ale jsme přece jenom starší, tak bychom se měli chovat rozumně!“ omlouvala své chování. „A já se snad chovám nerozumně?“ sedl jsem si na lavičku, jako kdybych byl bůhvíjak uražený. „To ne, ale víš... už nejsme děti!“ vyhrkla, zrudla a sedla si vedle mne.

Tak jsme chvíli seděli a povídali si, co se za ten rok událo. Dozvěděl jsem se, že Mirka studuje gympl a tak má také ještě prázdniny. Já jsem jí stačil říct, že studuji průmku, takže také mám prázdniny. Než jsme si stačili všechno říct, byl čas jít na oběd. „Přijdeš odpoledne?“ ptal jsem se, když jsme odcházeli. Každý jsme šel na opačný konec vesnice, tak jsme neměli společnou cestu.

„Půjdeme do hnízda?“ zeptal jsem se, když jsme se po obědě setkali. „Néé...to nééé... to už se nehodí...“ nevěděla jak slušně odmítnout.

Hnízdo jsme říkali vyhloubenině ve skále, kam nebylo odnikud vidět a my se tam vždycky opalovali zcela bez oděvu. Objevili jsme ho náhodou, když jsme, ještě jako děti, lezli po skalách. Bylo to jako kdyby někdo odseknul kus skály a vytesal mísu o průměru asi dva metry. Z půlky trčela do prostoru a z půlky byla schovaná pod převisem.

Zatvářil jsem se smutně a tak souhlasila. „Ale nesmíš si ke mně nic dovolovat!“ hned dodala. „A co si k tobě nesmím dovolovat?“ záměrně jsem dělal nechápavého. „Vždyť víš...“ nedořekla.

„Nevím! Kdybych věděl, tak se tě nebudu ptát!“ natahoval jsem jí na skřipec. Zrudla a náhle nevěděla, jak mi má odpovědět.„Pojď!“ chytil jsem jí za ruku a táhnul jí k hnízdu. Nejprve projevila slabý odpor, ale potom se nechala táhnout.

Vylezli jsme nahoru a já hned odložil vše, co jsem měl na sobě, jak jsme to vždycky dělali. Mirka se snažila vyskočit, aby mohla odejít. „Neblbni! Vždyť jsme to takhle vždycky dělali!“ přibrzdil jsem jí. „Víš, já mám ale strach!“ vzlykla. „A z čeho? Vždyť víš, že bych ti nikdy neublížil!“

„No víš, už jsme dospělí a já bych nerada byla matkou!“ zavzlykala. „Souhlasím s tebou! Ani já bych nechtěl být otcem!“ odpověděl jsem.

Pomalu si svlékla blůzku a po malé chvilce váhání i sukni. „Tak pokračuj!“ stál jsem proti ní. Vlastně jsme tam stáli dva. „Ale nesmíš se snažit strkat ho do mne!“ zachvěla se a pohlédla na to, co mi trčelo mezi nohama. Ale potom si rozepnula podprsenku a sundala jí.

„Ty máš krásná prsa!“ chtěl jsem je pohladit. „Nééé!“ vykřikla a odtáhla se. Bylo vidět, že by nejraději sebrala to, co svlékla a utekla.

„Tak ho chytni, ať ho máš pod kontrolou!“ dal jsem jí ten rozpálený kus masa do ruky. Znovu se zachvěla, ale chytila ho tak pevně, až to bolelo. Využil jsem té chvilky a stáhnul jí kalhotky. Objevil se světlý kožíšek a já ho lehce pohladil. „Néé!“ snažila se ucuknout, až jsem vykřikl bolestí, jak mi ho málem utrhla.

Cítil jsem, jak se spermie bouří, tak jsem Mirku obejmul a přitáhnul jí k okraji hnízda. Fascinovaně koukala, jak se bílý výstřik snáší do hlubin. „Už ho pusť!“ požádal jsem jí, když ten bojovník „padnul za vlast“.

Pustila ho a já si mohl lehnout. Nesměle si také lehnula, ale udržovala mezi námi vzdálenost. „Nech mě také sáhnout!“ natáhnul jsem ruku. „Né!“ nejprve vyhrkla a zachvěla se. „Ale nesmíš nic jiného!“ skoro zavzlykala. Dobře, tak já se otočím, abys na na něj pořád viděla!“ přetočil jsem se, abych měl hlavu mezi jejíma nohama.

Lehce jsem jí hladil po tom jemném kožíšku a občas zavadil o poštěváček. Roztáhnul jsem jí víc nohy, abych tam mohl zajet jazykem. „Nééé...to se přece... neděláááá!“ rozkvílela se v nenadálém orgasmu. Rychle jsem vysával tu dobrotu, co z ní tekla.

„Né...už...dóóst...“ zakvílela a přitiskla nohy k sobě. Viděl jsem, že dýchá s otevřenou pusou, tak jsem jí tam zasunul, zatím jenom na krajíček, opět nalitý žalud. Byla z toho tak překvapená, že ani neprotestovala a nechala si ho zasunout hlouběji.

Lehce jsem jím pohyboval a Mirka se nebránila. Po malé chvíli ho dokonce začala i žužlat. Spermie se znovu vzbouřily a nastoupily k útoku. Když se jí vyřítily do pusy, Mirka ho chtěla vyplivnout. Ale přidržel jsem jí hlavu. „Polykéééj!“ křičel jsem a stále jsem jí držel hlavu.

Mirka se sice cukala, ale nezbývalo jí, než polykat. Potom jsem nasál to, co z ní teklo, rychle se přetočil a rozdělil se s ní o tu směs v polibku.

„No vidíš, jaké je to krásné!“ znovu jsem jí obejmul, když jsme se vydýchali. Přisál jsem se jí k bradavkám a Mirka opět vzdychala vzrušením. Už ani nic nenamítala, když jsem jí rukou rejdil mezi nohama. „Ne, to nesmíš!“ cukla sebou, když jsem jí prstem zajel mezi lapličky. „Neboj, já vím, že nechceš přijít o panenství!“ rejdil jsem prstem v té mokvající dírce.

Očividně jí to dělalo dobře, protože znovu roztáhla nohy, abych se tam lépe dostal. Náhle se znovu zachvěla a sevřela mi ruku stehny. Celá se roztřásla a tak jsem jí to nechal prožít.

„Nech mě odpočinout!“ zakvílela, když jsem se opět snažil dostat se jí mezi nohy. Poslušně jsem se položil vedle ní a jenom jí lehce hladil prsa. Bradavky se jí opět nalily a tak jsem se k nim jemně přisál.

Zase se rozvzdychala a přestalo jí vadit, že se můj tvrdý klacek opírá o její chlupatici. Kundička jí tak slintala, že jsem jí bez problémů zajel mezi stehna, která mi nahradila její studánku. Chytil jsem jí za boky a zdvihnul do kleku. Chytil jsem jí za prsa a ještě jednou jsem si ho promazal tím, co z ní teklo.

„Néé...néé...“ tiše kvílela, když jsem ho nasadil na zadní dírku. Masíroval jsem jí přitom bradavky a tak se nebránila, když jsem zatlačil a žalud náhle překonal sevření. Zalapala po dechu, ale to už byl celý uvnitř. „Néé...néé...“ tiše kvílela, ale tiskla se ke mně.

„Lehni si!“ zatlačil jsem jí na záda a přitom jí držel ruku mezi nohama. Opatrně jsme se položili a já jí stisknul nohy k sobě.

Obejmul jsem je svýma a ležel na ní, abych z ní nevypadnul. Lehce jsem jí dráždil mezi nohama a cítil jsem, jak mě její svěrač tiskne. To se nedalo vydržet. Koule se zvedly a poslaly sperma na cestu. Když ucítila, jak to do ní tryská, přitiskla se ke mně ještě víc, jako kdyby jí to nestačilo.

Když už jsem byl tak krásně zasunutý, využil jsem toho a vypustil i obsah močového měchýře. Ztuhla a zalapala po dechu. „Pusť mě!“ náhle vykřikla a vrhla se k okraji hnízda. Všechno, co jsem do ní napumpoval, z ní velkým obloukem vystříklo a řítilo se do hlubin. Zůstala sedět na okraji hnízda a vytlačovala poslední kapky.

„Teď bych se potřebovala umýt!“ zatvářila se nešťastně. „Tak to musíme dolů, k potůčku.“ řekl jsem jí. „Ale tam nás někdo uvidí!“ opět se zatvářila nešťastně. „Tak se podívej! Nikde není nikoho vidět! Tak už pojď!“ sebral jsem naše oblečení a lezl dolů. „Néé...nenechávej mě tu!“ vykřikla a lezla za mnou. Když jsem zvedl hlavu, měl jsem krásný výhled na její chlupatici, která se mi rozevírala přímo nad hlavou.

Zvednul jsem ruku a chytil jí za ní. Chloupky mi pronikly mezi prsty a Mirka se zachvěla. „Nééé...co to děláš?!“ vykvikla. „Jistím tě, kdyby ti to náhodou uklouzlo!“ řekl jsem a několikrát jí přejel po klitorisu. „Nééé...nech toho...nebo opravdu spadnúúú!“ zakvílela a po ruce mi začalo něco stékat. Pustil jsem jí a lezl dolů. Mirka lezla za mnou tak rychle, že se mi tou slintalkou málem dotýkala hlavy.

Naše oblečení jsem pohodil na břeh potůčku a skočili jsme do chladné vody, abychom se sebe všechno smyli. Zachvěli jsme se, ale rychle jsme se sebe smývali vše, co na nás ulpělo.

Studená voda nás trošku uklidnila, takže jsme se věnovali jenom umývání našich upatlaných a zpocených těl. Mirce ztuhly bradavky tak, jako kdyby se chystaly ke startu. Zato můj bojovník, jako kdyby se té studené vody bál, se snažil zalézt snad až do břicha.

Rychle jsme vyskočili na břeh a poskakovali pod slunečními paprsky, abychom oschli a zároveň se zahřáli. „Pojď, lezem nahoru!“ sebral jsem raneček našeho oblečení a už jsem byl na skále. Mirce nezbylo, než lézt za mnou.

Vlezli jsme do hnízda a nechali se laskat slunečními paprsky. Natáhnul jsem ruku a dotknul se Mirčiných bradavek, co ještě byly ztopořené. „Néé...dneska mě už musíš nechat...“ zakvílela a lehce mě odstrčila. Tak jsme vedle sebe jenom leželi a povídali si. Sluníčko se začalo klonit k západu, tak jsme museli jít k domovu.

Když jsem procházel kolem krámu, Renata právě stahovala roletu. „Počkej chvilku!“ zavolal jsem a běžel k ní. „Co potřebuješ?“ zeptala se. „Pustíš mě ještě dovnitř?“ zeptal jsem se. Nechala roletu napůl staženou a pozvala mě dál. „Tak co potřebuješ?“ opět se zeptala, když jsme vešli. „Víš...“ nevěděl jsem, jak začít.

„Ty bys chtěl prezervativy, že? Já jsem vás s Mirkou několikrát viděla a moc vám to slušelo!“ nějak posmutněle se usmála. „Jóó, dej mi dvě krabičky!“ řekl jsem, když jsem prohrabal kapsy. „Kéž bych také měla tak zodpovědného kluka...“ podala mi dvě krabičky. „Díky!“ otočil jsem se k odchodu. „Počkej!“ zavolala. „Užijte si to!“ podala mi ještě jednu krabičku. Rozvzlykala se a schovala tvář do dlaní. „Děkuji!“ pohladil jsem jí po vlasech a rychle odešel.

Ráno jsme se s Mirkou zase sešli. Jako každý den jsme měli košíky, abychom nasbírali nějaké houby. Když jsme tak chodili po lese a každou chvíli se sehnuli pro nějakou houbu, neodolal jsem a musel Mirku vždy pohladit po tom krásném zadečku. Škoda, že měla tepláky, které si nechtěla nechat stáhnout.

„Už dost...“ odstrkovala mě,když jsem se snažil alespoň přes ty tepláky laskat kundičku. „Podívej, co mám!“ ukázal jsem jí krabičku. Vyvalila oči. „Půjdeme odpoledne do hnízda?“ zeptal jsem se. „Nééé... nespěchej na mne!“ odskočila, jako kdyby uviděla jedovatého hada.

Odpoledne se ale nechala přemluvit a vylezli jsme do hnízda. „Né, prosím tě ještě néé!“ odsunula se ode mne, když jsem vzal krabičku a chtěl jí načít. „Ještě počkej, já se na to musím připravit!“ vzlykla. Nechtěl jsem tlačit na pilu a tak jsem jenom leželi vedle sebe a Mirka se zachvěla, když jsem se jí jenom dotknul.

„Tak si ho vezmi alespoň do ruky, nebo mi praskne!“ Váhavě ho uchopila. Po chvilce váhání si nechala stáhnout kalhotky, abych jí mohl hladit chlupatici. Z té už teklo proudem, ale Mirka nechtěla povolit zasunutí. „Tak alespoň do zadečku!“ žebronil jsem. Když viděla, jak ho mám tvrdého, po chvilce váhání souhlasila.

Vystrčila na mne zadeček. Sáhnul jsem jí mezi nohy, abych nabral sekrety, co z ní zase proudem tekly. Namazal jsem si to, co mi až bolestivě, ztvrdlo mezi nohama. Znovu jsem nabral a namazal jí zadní dírku. Opřel jsem se o ní žaludem a Mirka se sama narazila.

Prostrčila ruku mezi nohama a chytila mě za pytel. Snad proto, abych jí to nestrčil jinam. „Lehni si!“ mírně jsem jí zatlačil na záda. Povolila nohy a pomalu se pokládala na břicho. Byl jsem v ní zasunutý až po kořen a tak mi stehny sevřela pytel. To bylo tak vzrušující.

Chvíli jsem tak leželi a já cítil, jak jí cvičí svěrač. Nadlehčil jsem se, abych pod ní dostal ruku a mohl jí dráždit chlupatici. Párkrát jsem jí přejel po klitorisu a Mirka se roztřásla v orgasmu. Ani já jsem nevydržel stahy jejího svěrače a vytrysklo ze mne sperma. Úd mi ochabnul, tak Mirka vyskočila, aby to, co jsem do ní napumpoval, vypustila do hlubin. Slezli jsme dolů, abychom se umyli v potůčku.

„Musíme si sem dát kýbl s vodou, abychom vždycky nemuseli dolů!“ řekl jsem, když jsme lezli zpátky do hnízda. Mirčinu kundičku jsem měl přímo nad hlavou a tak jsem toho využil, abych si jí mohl prohlížet zespoda.

Sáhnul jsem do kapsy a vyndal krabičky s prezervativy. „Né... ještě nééé!“ vyjekla Mirka. „Neboj, jenom je dám do téhle díry, abych je ještě nezničil, když bych je měl pořád v kapse. Až se rozhodneš, můžeš je vyndat!“ schoval jsem krabičky do otvoru, který byl pod převisem.

Ještě chvíli jsme leželi, ale uviděli jsme, jak táhnou černé mraky. Rychle jsme se oblékli a šli domů. „Tak zase zítra!“ políbil jsem Mirku a šli každý na svou stranu vesnice.

„Prosím tě, pojď mi pomoct!“ uslyšel jsem, jak na mne volá Renata. Probudil jsem se z toho omámení a rozhlédl se. Renata nešťastně stála před hromadou zboží a snažila se to uklízet. Už bylo slyšet přicházející bouřku, tak jsem přiskočil a nejprve jsme všechno nanosili hned za dveře, aby to nezmoklo. Když jsem nesl poslední balík, začaly padat první velké kapky.

Renata rychle stáhla roletu a rozsvítila, abychom mohli zboží uklidit tam, kam patří. „Pojď se osprchovat! Jsi také celý zaprášený a zpocený!“ Renata se úplně samozřejmě svlékla a táhla mě do sprchy. Samozřejmě, že si všimla, jak na mne zapůsobilo její nahé, vyspělé tělo. „Tak co, už jsi použil ty gumy?“ zvědavě se zeptala. „Ještě ne, ale snad zítra! Zatím mi to dovolí jenom do zadečku!“

„Chceš si to zkusit?“ zeptala se, když jsme se otřeli. Kývnul jsem, tak se položila na pytle a pokrčila a roztáhla nohy. Díval jsem se na její hladce oholenou dírku a znovu jsem ucítil povstání. „Pojď! Můžeš do mne, beru prášky!“ nasměrovala si mě mezi nohy. Museli jsme na sebe skoro křičet, protože venku burácely hromy, až otřásaly celou budovou krámu.

Renata asi byla už vzrušená, protože jsem do ní zajel jako po másle. Za tu hodinu, co trvala bouřka, jsme vystřídali tolik poloh, že jsem ani nevěděl, že existují. „Děkuji ti! Teď jsi připravený na to, abys Mirku zbavil panenství! A když budeš potřebovat, můžeš se kdykoli zastavit!“ políbila mě a přizvedla roletu, abych mohl odejít.

Babička se ptala, kde jsem byl, tak jsem jí řekl, že jsem pomáhal Renatě uklízet zboží, co jí bezohledně nechali před krámem. „No jo, chudák holka! Ta má pořád smůlu!“ řekla babička a naložila mi plný talíř. Když jsem to do sebe nacpal, zalezl jsem do postele a spal až do rána.

Když jsme se ráno s Mirkou sešli, byla nějaká zaražená. Nasbírali jsme nějaké houby, aby babičky měly co dělat, ale Mirka byla pořád nějaká zamyšlená. „Půjdeme odpoledne do hnízda? Mám připravený ten kýbl!“ náhle řekla. „Jo, samozřejmě, já vezmu lano, abych ho mohl vytáhnout nahoru!“ skoro jsem poskočil radostí, protože mi bylo jasné, že se Mirka právě rozhodla.

„Naber vodu, já vylezu nahoru a hodím ti lano!“ řekl jsem, když jsme došli pod hnízdo. Než jsem stačil uklidit kýbl, co jsem vytáhnul a lano, Mirka byla nahoře. Beze slova se svlékla a lehnula si na záda. I já jsem se sebe všechno sundal. „Použij tu krabičku!“ zrudla a roztáhla nohy.

Vyndal jsem prezervativ a klekl si mezi Mirčiny nohy. „Prosím, buď opatrný!“ zavzlykala a zavřela oči. Rejdil jsem jí žaludem mezi závojíčky, co ukrývaly tu kouzelnou dírku. Mirka se uvolnila a zrychleně dýchala. Z kundičky jí čím dál víc teklo a já si řekl, že je ta pravá chvíle.

Prudce jsem ho vrazil dovnitř. Mirka jenom vykřikla a sevřela mě poševními svaly. „A je to!“ políbil jsem jí. Uklidnila se, tak jsem ho vytáhnul a vysál z ní vše, co se dalo. Posunul jsem se nahoru, abychom se o tu dobrotu mohli podělit v polibku. Dal jsem jí toho lehce zkrvaveného načínáka před ústa a Mirka se k němu přisála, jako kdyby z něj chtěla všechno vysát.

Natáhnul jsem si prezervativ a znovu se ponořil do té kouzelné studánky. Přitiskli jsme se k sobě a dlouho leželi bez hnutí. Potom se Mirka začala vrtět, snad aby zkusila, jaké to je, když se stala ženou. Stačilo pár pohybů a naplnil jsem ten skafandr, co jsem měl natažený. „To je krásné!“ Mirka se ke mně ještě více přitiskla, aby si to vychutnala.

Už byl nejvyšší čas, abych ho vytáhnul. Sundal jsem gumu a Mirka si ho vzala do pusy, aby z něj všechno vysála. Potom jsme použili vodu z kýble, abychom se umyli. „Tak už nejsem panna!“ Mirka si schovala hlavu na má prsa.

Lehce si hrála s tím hrdinou, co jí připravil o panenství. Ten zase ztvrdnul. Mirka náhle sáhla po krabičce a vytáhla další kondom. Tou opovážlivostí trochu zrudla, ale srdnatě ho začala rolovat na toho tvrdolína. Než stačila něco říct, vzal jsem jí za boky a posadil jí přímo na toho potápěče.

„Néé....“ celá rudá náhle nevěděla, co dělat. Několikrát jsem jí nadzvedl a ona pochopila. Neobratně na mně poskakovala, ale potom chytila jakýsi rytmus. Několikrát se udýchaně zastavila, aby po chviličce odpočinku pokračovala.

Konečně to ze mne vystříklo. Mirka unaveně spadla. Opatrně sundala ten gumový obal a labužnicky se opět přisála k tomu, co jí udělalo tak dobře.

Do hnízda jsme chodili dopoledne i odpoledne. Mirce se ta činnost velice zalíbila. A prázdniny byly na samém začátku...

Bobr

©

2015

Více erotických povídek najdeš na webu Sex-po-telefonu.info - erotické povídky.

Perverzní Luckadalší dívky
 
Sex po telefonu

Je mi 18 a všichni říkají, že jsem nevychovaná. Miluju sex po telefonu a hledám pána, který je mě dokáže plně ovládnout, zkrotit a vychovat. Chci, abys mě svazoval, chci se bát bolesti, kterou mi způsobíš.

Ošoustej mě na
909 606 666
a po vyzvání zadej kód 27

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:
SEXCHAT LUCKA text zprávy... na číslo 9095535

Cena hovoru 46 Kč/min pro čísla 909460030 a 909467666, resp. 60 Kč/min pro 909606666.
Maximální délka hovoru 26 min pro číslo 909460030, resp. 20 minut pro číslo 909606666.
Cena SMS je 35,- Kč. Sex po telefonu i chat je pouze pro starší 18 let.
Provozuje TOPIC PRESS s.r.o., www.topicpress.cz. www.platmobilem.cz

Podobné erotické povídky

Supermarket za městem

  3. 2. 2014Neznámý autor

Za městem postavili obří supermarket, který byl otevřený prakticky nonstop. Zaměstnanci se tam střídali na různých směnách podle potřeby. Jana mívala směny napsané různě, ale nejvíce se těšila do práce, když měl současně s ní směnu i Kryštof. Ne že by se pokladní s doplňovačem zboží střetávala tak často, ale vždycky po sobě trochu pokukovali, prohodili pár slov, a pokud si Kryštof přišel k Janě na...  celá povídka...
Kategorie: Petting, Šukačky, Mix

Zabavuje se

  25. 2. 2013Neznámý autor

Jednou při vyučování jsem se hrozně nudil. Koho by taky bavila čeština ve třeťáku na střední. Okounět po spolužácích už mě taky nebavilo, takže jsem sáhnul do tašky a nenápadně si na lavici rozložil dost peprný erotický časopis. Prohlížel jsem si holky ve velice odvážných pózách a úplně zapomněl na to, co se děje okolo mě. Spolužáci si všimli, co to mám, a začínali se otáčet a všelijak pochechtávat....  celá povídka...
Kategorie: Teen, Učitelky, Šukačky, Zralé ženy, Orál

Výtah

  27. 2. 2011Senior68.

Bylo krásné letní sobotní ráno a já jsem přemýšlel, co budu celý den dělat. Zůstal jsem s o rok mladší sestrou sám doma, rodiče odjeli na víkend ke známým na Moravu. Je mi 17 let a studuji na gymnásiu. U snídaně mi sestra Milada řekla, že má domluveno na odpoledne s holkama místní koupaliště. Chvíli jsem přemýšlel a rozhodl jsem se, že se podívám, v jakém stavu mám svoje kolo, protože jsem na něm už...  celá povídka...
Kategorie: Piss, Orál, Teen, Petting, Mix

Chůva

  2. 12. 2012Neznámý autor

Marek se narodil do velice bohaté rodiny, která vlastnila několik luxusních nemovitostí, takže byl obklopen přepychem. Bohužel oba jeho rodiče byli velice vytížení lidé, takže na malého synka neměli moc čas. Od dětství Marka v podstatě vychovávala taková chůva. Jmenovala se Gabriela a jeho rodičům se asi to vznešené jméno líbilo. Byla s ním celé dny, vlastně Marek ani nevěděl, jestli má nějaký soukromý...  celá povídka...
Kategorie: První sex, Teen, Zralé ženy, Šukačky, Mix