Erotické povídky

Autor povídky:

Pelican

Vloženo: 19. 12. 2011

Kategorie:

Další povídky od Pelican:

Moje (s)nová otrokyně

I. Zrození

Za dveřmi je ticho, nejspíš ještě spí. Na etiketě těch prášků ostatně stálo 2-3 hodiny. To je dobře, říkám si, usnádní mi to práci. Zvednu petlici a s vrzáním starého železa otvírám kovové dveře. Nahmatám vypínač a rozsvítím. Vše je stejné, jako když jsem odcházel, určitě se neprobudila. Odložím tašku na podlahu a přistoupím k ní. Leží na vrstvě dek, rozestřených na betonové podlaze a mělce dýchá. To bude tím těžkým pozdemním vzduchem. Alespoň je tu teplo, přímotop už se rozjel. Tak se na ni podíváme...

Odhrnu deku abych si ji konečně zblízka prohlédl. Vypadá tak sebevědomě a svůdně. Těsné kalhoty dokonale kopírují její dlouhé nohy. Převalím ji z boku na záda a rozhrnu kožich, abych si prohlédl její hrudník. Dva vysoké pahorky, rýsující se pod světlou látkou neúprosně trýzní mou zvědavost. Roztrhnu halenku, až se drobné knoflíčky rozletí vzduchem a cinkají o zem. Zrovna tak tmavá podprsenka neodolá mojí síle. Fascinující pohled. Jak pevná a dokonale tvarovaná jsou její prsa, akorát do dlaně, snad i trochu více. Její bradavky jakoby na mě volaly, abych je laskal, dráždil a mačkal. Začínám pociťovat vzrušení. Objevuji nové, nikdy nepoznané a zakázané krásy jejího těla. Jsou tady, hmotné a vonící, jen pro mě. Čekají na mě, na mé rozhodnutí, na mé přání, jak s nimi naložím. Nerad bych je zklamal, ne, to nemám v úmyslu. Využiji je až na samotné dno jejich možností, ani kousíček nepřijde nazmar.

Vysvleču ji z halenky a sundám jí skřipec, abych rozpustil rovné, kaštanově hnědé vlasy, které dokonale dokreslují její vzhled. Rozepnu jí knoflík u kalhot a škrtnu zipem, načež je snadno stáhnu. Můj pohled zavadí o její černé krajkové kalhotky. Pomalu jí je stáhnu přes stehna, lýtka a vysvleču z kotníků. Neubráním se zvědavosti, roztáhnu její bezvládné nohy do stran a prohlížím si její vyholenou, dětsky uzavřenou a nasládle vonící škvírku. Na jejím začátku vystupuje malý vrcholek, skrývající poštěváček. Sleduje mě, jako hladové oko. Jen se neboj, říkám si, dostane se ti řádné pozornosti, ale až později. Konečně je celá nahá, jako čistá stránka, čekající na popsání. Teď už jí nic nespojuje s minulostí. Nastává čas, abych jí uvedl do jejího nového života.

Rozepnu tašku a nejprve vyndám kožená pouta. Vybral jsem je dostatečně silná, aby se nezařezávala a zbytečně nezraňovala. Obepnu jí je nejprve na nohy, pak ruce. Ty potom spojím za zády karabinou. Nohy jí prozatím nechám volné, aby se mohla alespoň protáhnout chůzí. Ještě jí připnu široký obojek a nasadím kožený roubík kolem hlavy, můj oblíbený. Uprostřed je příhodný kulatý otvor, jehož hrany jsou vystouplé dovnitř, aby se jimi rozevřela čelist a udržel se průchod otevřený. Zvenku je otvor zavřen zátkou, aby nositelce příliš nevyschlo v ústech. Často je zapotřebí udržet ústa dostatečně vlhká. Zbývá sepnout jí vlasy do culíku gumovým páskem s očkem. Guma je přilnavá a nesklouzne, když se za ni bude tahat. Sepnuté vlasy navíc dokonale vyjadřují její nové postavení. Lehkomyslnou rozevlátost nahradí poslušnost a poddajnost. Bez vyjímky.

Podívejte se na ni. Tváří se stále stejně, stále klidně dýchá, ale vše se mezitím změnilo. Její život skončil a začal znovu, teď a tady. Je znovuzrozená. Připravená učit se novým věcem. A já budu její trpělivý učitel. Prozatím ji nechám, než zjistí, že svět se změnil a bude otevřena novým věcem. Například mě.

II. Seznámení

Hodina uplynula, už by měla být vzhůru. Nejspíš už si stačila prohlédnout svůj nový byt o velikosti 4x4 metry s jednoduchým a účelným dřevěným nábytkem. Ostatně kvůli tomu jsem jí nechal rozsvíceno. Přicházím ke dveřím, odstraním závoru a ticho místnosti přeruší skřípění pantů. Ona se rychle ale nemotorně posadí na dekami ustlanou dřevěnou pryčnu a kolena skrčí k bradě, čímž mi, zřejmě nevědomky, umožní krásný výhled na její růžovou škvírku. Ruce kříží spoutané za zády a přes roubík se ozývá mumlání. Její modré oči se na mě bázlivě a zároveň tázavě dívají, nechápajíc. „Toto je tvůj nový domov a já jsem tvůj nový pán.“ řeknu jí pomalu, ale důrazně, aby pochopila vážnost mých slov. „Budu se o tebe starat a ty mě za to budeš poslouchat a plnit má přání.“ Její oči se nevěřícně rozevřely a zvědavost se proměnila v úlek. „Pokud mi odepřeš poslušnost, nezbyde mi, než tě přivést k rozumu násilím a potrestat tě.“ Zděšeně na mě pohlédla a ještě více se schoulila, jako by se předemnou chtěla uzavřít. „Chápu tě, je to pro tebe neznámé a nové, ale všechno se naučíš, neboj se.“ Teď je třeba seznámit jí s jejím novým životem.

„Myslím, že bychom se měli nejdřív představit.“ říkám jí rozhodným hlasem. „Budeš mi říkat pane a tvé oslovení bude záležet na tvé poslušnosti. Doufám, že je to jasné. Teď se postav a narovnej, ať si tě můžu pořádně prohlédnout.“ Slabě ale ostře zavrtěla hlavou. „Snad nechceš, abych tě hned na začátku musel potrestat. Pro tentokrát ti to odpustím, ale příště se nebudu opakovat. Stoupni si!“ notně jsem zvýšil hlas. Leknutím sebou cukla a nemotorně se postavila. Konečně jsem uviděl v celé kráse, nic už nekazilo její ladné křivky, doplněné koženými doplňky. Snad až na masivní roubík s otvorem se zátkou, ten byl ale nezbytný. Její prsa se nádherně napřímila a její vyboulený zadek vybízel k poplácání. Vyděšeně na mě hleděla s otázkou, co bude dál. Začal jsem se vžívat do své role, je čas naučit jí novým zvyklostem. Natáhl jsem ruku k jejímu rozkroku, ona ale rychle ucukla a hlasitě cosi zahučela. Bez váhání jsem jí vrazil ránu pěstí do slabin. Nebyla velká, ale stačila k tomu, aby padla na kolena a začala se svíjet. „Nepamatuju se, že bych ti dovolil ucuknout!“ zařval jsem na ni až se zachvěla. Když se po chvíli přestala svíjet, znovu jsem rozkázal aby si stoupla. Ochotně poslechla. „Když ti budu chtít šáhnout na tvojí kundu, roztáhneš pěkně nohy. Rozumíš?“ Zděšeně kývla hlavou a okamžitě roztáhla nohy, jak jsem se k ní blížil rukou. Projel jsem její štěrbinu prostředníčkem a chvilku si pohrával s poštěváčkem. Znechuceně odvrátila hlavu. „Dívej se mi do očí!“ rozkázal jsem a ona na mě se studem a strachem v očích pohlédla. Užíval jsem si, jak se užírala nutkáním odvrátit zrak, ale přesto na mě dál zděšeně hleděla a moje prsty ji stále víc drásaly její pysky a poštěvák. Zdálo se mi, že už začínám cítit jak pomalu vlhne. Bylo to ale velmi slabé, byla příliš vystrašená a vystresovaná. Prozatím ji nechám. Ale později, později si na to zvykne a pak bude vzrušená jako já.

„Nezapomeň, co jsem ti říkal a přemýšlej nad tím, jak bys to mohla vylepšit. Mám ještě nějakou práci, vrátím se za pár hodin. Ještě jsem ti přinesl něco k pití.“ řekl jsem, odzátkoval jsem jí roubík a začal jsem jí dírou v něm napájet vodou. „Když budeš poslušná, přinesu ti příště i něco k jídlu.“ S těmi slovy jsem se otočil a zabouchl dveře. Pro začátek má myslím o čem přemýšlet.

III. První lekce

Konečně jsem zařídil vše potřebné, zametl všechny stopy a můžu se vrátit ke své svěřenkyni. Z našich posledních setkání už mě svrbí v kalhotách, je na čase ukázat jí její povinnosti. Procházím chodbou a chvatně rozrážím dveře. „Tak jsem doma zlatíčko, kdepak tě mám.“ Ležíce na posteli, rychle se posadila a ustrašeně na mě pohlédla, sedíce rovně s nohama na zem. Schválně jsem nereagoval na její vyděšení a snažil jsem se chovat všedně. „Postav se mi rychle, ať si tě můžu polaskat. Pomalu vstala a neochotně se narovnala s rukama spoutanýma za zády, čekající na můj další krok. Přistoupil jsem k ní, objal ji rukama a pevně chytil její zadek. Ještě jsem ho poplácal a počal jsem jí rukou šátrat do rozkroku. Přešlápla nohama kousíček od sebe a začala se mírně svíjet nelibostí. „Ale no tak, buď hodná!“ řekl jsem zvýšeným hlasem, vsunul jí svou nohu mezi její a silou je prudce roztáhl. Bolestí zamumlala, jak jsem jí přitom narazil do kotníku. „Takhle je to správně, tak si to pamatuj zlatíčko.“ řekl jsem dobrácky a opět jsem jí zajel rukou mezi nohy a přitom jsem jí druhou rukou mačkal prsa, až se zapotácela. „Myslím, že je na čase ukázat ti tvé úkoly. Jsi ale pořád moc suchá, nebudu tě tedy zbytečně dřít, musíš zůstat fit. Prozatím mi postačí tvoje pusa.“

Vyděšeně na mě pohlédla a začala rychle vrtět hlavou. Chytnul jsem jí rukou pod krkem a povídám jí ostře „Víš přece, že nemá smysl mi vzorovat. Bude to akorát horší. Tak si klekni.“ Prosebně na mě zírala, kývala hlavou a z vlhkých koutků jí ztekla slza zoufalství. Chytil jsem jí tedy pevně za bradavky a táhl k zemi, až se svalila na podlahu a z očí se jí kouleli slzy. Resignovaně ležela na zemi a vzlykala skrz roubík. „Kleknout!“ vykřikl jsem na ni a za vlasy jsem ji vytáhl do sedu. Ihned si přesedla na nohy do kleku, hlasitě mumlajíc bolestí. „Pokud budeš klečet, tak chci, abys měla kolena široce roztažená, rozumíš?“ Přikývla a ihned doširoka roztáhla nohy. Sehnul jsem se k ní a několikrát jí plácnul dlaní přes kundu až sebou zacukala. Pak jsem si stoupl nad ní, vzal jí za stažené vlasy, stáhl jí za ně hlavu do záklnonu a naklonil se k ní: „Teď chci, abys konečně byla užitečná. Vezmu si tvojí hlavu a ty mi nebudeš bránit, jinak zapomenu na dobrý způsoby.“

Rozepnul jsem si poklopec, vyndal svůj klacek a sledoval její zoufalý pohled. Také jsem vyndal zátku z jejího roubíku a chytil ji jednou rukou za stažené vlasy. Druhou rukou nasměroval můj klacek do její pusy a začal pomalu zajíždět dovnitř. Vzal jsem jí hlavu do dlaní a začal jí plynule nasouvat na můj pyj. Ucitíl jsem teplo a mokro její pusinky a zaplavil mě příjemný pocit. Kvůli roubíku měla spoustu slin. Občas se trochu dávila, ale zatím to snášela. To jsem přirážel do půlky. Začal jsem poslouchat svůj probuzený chtíč a narážel jsem hlouběji. To už začala prskat nosem a šermovat rukama za zády. Hruď se jí krásně vzpírala a její prsa poskakovala vzduchem jako při tanci. Dost mě to vzrušovalo. Její odpor jsem ale nemohl tolerovat. Zlehka jsem jí nakopl botou do rozevřeného klína. Zaúpěla bolestí až jí vyhrkly slzy a srazila kolena k sobě. „Kdo ti dovolil dát nohy k sobě ty děvko!“ okamžitě se narovnala a začala je zase pomalu roztahovat až do původní polohy. „Tak je to správně pusinko.“ řekl jsem pochvalně, pohladil jí botou po rozkroku, až sebou cukla a začal opět přiážet. Bezvládně následovala mé pohyby a já jsem se vzrušeně blížil k vrcholu. Začal jsem přirážet s vervou, až jí šly z nosu bubliny slin. Překonal jsem nutkání udělat se jí do pusy a včas jsem vytáhl, abych jí potupně postříkal obličej, ramena a prsa za její vzdorovitost. A ona, jen zoufale zírala..

Když jsem se vzchopil, odtáhl jsem jí pod sprchu, co v koutě visela na zdi a opláchl jsem jí s trochou mýdla. Hodil jsem jí na postel, kde ležela stejně ještě když jsem odcházel.

IV. Druhý den

pokračování příště...

Více erotických povídek najdeš na webu Sex-po-telefonu.info - erotické povídky.

Linda má ráda oráldalší dívky
 
Sex po telefonu

Miluju sex a hlavně orál. Musím to mít pořád. Strčím si ho do pusy a budu ti ho dráždit tak dlouho, dokud se na mě nevystříkáš. Pak si tě ještě pěkně ocumlám a slíznu sladkou odměnu.

Zašukáme si na
909 460 030
a po vyzvání zadej kód 29

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:
SEXCHAT LNDA text zprávy... na číslo 9095535

Cena hovoru 46 Kč/min pro čísla 909460030 a 909467666, resp. 60 Kč/min pro 909606666.
Maximální délka hovoru 26 min pro číslo 909460030, resp. 20 minut pro číslo 909606666.
Cena SMS je 35,- Kč. Sex po telefonu i chat je pouze pro starší 18 let.
Provozuje TOPIC PRESS s.r.o., www.topicpress.cz. www.platmobilem.cz

Podobné erotické povídky

Odpanění čarodějkami

  13. 1. 2013Neznámý autor

Ve městě se začalo povídat, že tady už po staletí funguje jakýsi tajemný spolek čarodějek. Ne, tato povídka se neodehrává ve středověku, ale v současné vyspělé době. Ale někteří lidé byli pořád ochotní uvěřit pověrám, navíc když na vlastní oči viděli věci, které se daly považovat za opravdu podivné. Navíc se našly nějaké staré záznamy z ženských rituálů, při nichž se pronášely různé magické formule....  celá povídka...
Kategorie: Femdom, První sex, Grupáč, Orál, Mix

Poradna pro pokročilé

  9. 3. 2014Neznámý autor

Dobrý den, pane a paní Cermanovi, vítám vás ve své manželské poradně, přivítala Anastázie další manželský pár, který se přišel svěřit do jejích rukou. Pokračovala pak jasnými instrukcemi: Zatím si udělejte pohodlí, můžete si uvařit čaj nebo kávu. Já se vedle zatím připravím, nejdřív si k sobě pozvu Alenku a potom Romana, a až budeme hotoví, ukážete se mi tam oba společně. Platí? Výborně, tak mi zatím...  celá povídka...
Kategorie: Šukačky, Erotické pomůcky, Orál, Mix

Brutální policistka

  23. 2. 2009Erotoman

Při jedné mé vyjížďce na harleyi mne zastavila policejní hlídka, zatím co policista kontroluje moje doklady, krásná policistka se zajímá o můj stroj, je vidět že se ji líbí, ptám se jestli by se chtěla svézt, říká že je ve službě, domlouváme se že na ní počkám odpoledne po službě, její kolega mi vrací doklady přeje krásný den , a já odjíždím. Hlavou se mi honí krásná policistka, ne že bych měl nouzi...  celá povídka...
Kategorie: mix, Šukačky, Erotické pomůcky, Znásilnění, Mix, Orál

Čili

  14. 7. 2016Bobr

Právě jsem dokončoval můj „majstrštyk“ , co jsme měli mít zítra k obědu, když se z koupelny ozvalo: „Prosím, podej mi čili!“ Právě jsem měl v ruce příslušnou kořenku a tak jsem odskočil, abych jí Anetě podal. Noóó, podal... Nasypal jsem jí na nataženou ruku řádnou dávku a řítil se zpět do kuchyně, aby se mi tam něco nespálilo. Pilně jsem míchal obsah kastrolu, když se z koupelny ozval hrozný jekot....  celá povídka...
Kategorie: Mix, Piss, Extrémy, BDSM