Erotické povídky

Zámecká paní

„Aneta! Kde je? Šla sem!“ marně volala paní. Když ještě několikrát zazvonila a zakřičela, vešel Hans. „Paní promine, ale Aneta před chvílí spadla se schodů a asi má zlomenou nohu!“ zůstal stát mezi dveřmi, jako kdyby čekal, že po něm paní něco hodí.

„A kdo mě svlékne a umyje? Já chci jít spát!“ paní netrpělivě vykřikla. „Nóó, paní, tak to budu asi muset udělat já!“ nesměle řekl. „On se zbláznil! Sežene mi nějakou ženu, která mi pomůže se svlékáním a mytím!“ obořila se na něj.

„Paní promine, ale žádná žena tady není! Všechny už odešly!Pokud ode mne už nic nechcete, tak půjdu spát!“ Hans se otočil a chtěl odejít. „Počkal! Nějak to tedy musíme udělat!“ paní zrudla a náhle nevěděla, co dál. „Tak přinesl vodu!“ povzdechla si a přemýšlela, jak to udělat.

„Rozvázal mi to!“ otočila se k němu zády, aby jí mohl rozvázat šaty.„Nedíval se!“ řekla paní, když Hans přinesl kbelík vody a nalil jí do umyvadla. Vzala šátek a zavázala mu oči. Shodila šaty, dala mu do ruky žínku a navedla mu ruku k obličeji, kde chtěla začít s mytím.

Hans jí poctivě myl a paní se postupně natáčela, aby jí mohl mýt další části těla. Vzrušovalo jí, jak Hansova ruka sjela až k prsům a poctivě je myje. Cítila, jak má náhle mezi nohama mokro. Rozkročila se a zavedla tam Hansovu ruku, aby jí umyl i tam.

Vzrušovalo jí to tak, že se k jeho ruce čím dál silněji tiskla a její dech se zrychlil. Ani si nevšimla, že Hans trochu posunul šátek, co mu zakrýval oči, aby viděl, kde paní myje. Posunul ruku tak, aby jí dráždil poštěvák, jak byl zvyklý u Anety.

I na paní to mělo stejný účinek. Přitiskla se ještě víc k jeho ruce a roztřásla se. Začal jí cumlat bradavku a paní se náhle rozkřičela. Nohy jí neudržely a spadla na podlahu. Hans na nic nečekal a stáhnul kalhoty, aby se jeho nástroj osvobodil.

Zanořil ho do toho uslintaného otvoru a paní se začala zmítat. Připadalo mu to jako jízda na nezkroceném koni. „Né! Né!“ marně paní křičela. Hans jí svým beranidlem plundroval kundu a nedal se ničím rušit. Konečně ustal v těch divokých pohybech a paní cítila, jak jí plní čímsi horkým, až jí připadalo, že jí to roztrhne.

„Né! Už dóóst!“ křičela, ale vtom ten žhavý proud ustal. Zůstala bezvládně ležet a tak ani nezaregistrovala, že se Hans posunul. Ucítila jeho jazyk v místech, kde jí tak krásně mučil. Znovu začala křičet a vzepjala se. Hans pilně vylizoval vše, co z ní vytékalo, až ztratila vědomí.

Zvednul jí, položil na stůl a pečlivě jí umyl. Paní se pořád neprobírala, tak jí uložil do postele a přitiskl se k ní. V té měkké posteli se mu spalo špatně. Stále se vrtěl, ale paní se neprobudila. Roztáhnul jí nohy a zarazil ho do té bažiny. Paní jenom zakvílela, ale neměla sílu se bránit.

Hans do ní bezohledně bušil, až jí znovu naplnil tou žhavou tekutinou. Paní zůstala bezvládně ležet s široce roztaženýma nohama, tak, jak jí tam nechal a tak ani nevnímala, že se Hans zvednul a odešel. Z otvoru mezi skoro vyvrácenýma nohama jí vytékalo to, co do ní nastříkal a vsakovalo se to do matrace.

Ráno se hlásila děvečka, kterou Hans ještě večer objednal. „Jak se jmenuješ?“ otázal se Hans. „Johana!“ špitla. „Svlékni se!“ poručil Hans, aby si jí mohl prohlédnout. „Ale...ale!“ chtěla děvečka něco říct. „Musím si tě prohlédnout, abych viděl, zda se budeš líbit paní!“ Hans předešel jakýmkoli námitkám.

Děvečka si rozvázala tkanici u krku a nechala spadnout kytlici na zem. Jednou rukou si zakryla prsa a druhou se zakryla mezi nohama. Takhle nic neuvidím!“ Hans jí chytil za ruce a prudce jí je roztáhnul. Děvečka zčervenala, ale Hans jí pustil ruce a sáhnul jí mezi nohy.

„Né...to né...“ zavzlykala děvečka ale Hans si toho nevšímal. Rozhrnul jí chlupy a ucítil, jak z ní začalo něco téct. Prst mu narazil na tu překážku. „Oblékni se a jdeme!“ pustil jí a otočil se. Děvečka rychle zvedla kytlici a oblékla se. Rozeběhla se za Hansem.

„Tak tady je paní, o kterou se budeš starat!“ vešli do ložnice, kde paní ležela tak, jak večer vyčerpáním usnula. Mezi nohama jí zaschlo sperma, které z ní vyteklo.

„Svlékni se a umyj paní!“ rozkázal Hans. Děvečka se stydlivě znovu svlékla a vzala do ruky žínku. Namočila jí v přichystaném umyvadle a začala umývat probouzející se paní. Když jí myla zaschlé sperma mezi nohama, paní se zase vzrušila. Hans se jenom ušklíbnul a odešel. Měl ještě další povinnosti. Musel dát příkazy chase, která přišla.

„Co to dělá?“ ptala se rozespalá paní. „Prosím, umývám vás!“ znovu nesměle špitla Johana. Paní se na Johanu podívala a zřejmě se jí líbila. „Šla ke mně!“ kousek se odsunula, aby se děvečka vešla vedle ní.

„Ona je ještě panna...“ zavrněla jako kočka, když Johaně sáhla mezi nohy.„Podala tu svíčku!“ ukázala na stůl, kde ležela velká svíčka. Johana vylezla a podala svíčku paní.

„Šla ke mně! Opačně!“ znovu rozkázala paní, když si Johana chtěla lehnout tak, jako předtím. Natočila si jí tak, aby měla Johanino mezinoží před obličejem a zarazila si svíčku mezi nohy. „A hýbala s ní!“ znovu poručila, když Johana ležela vedle ní. Prohrabovala se Johaně houštinou, co měla mezi nohama a spokojeně si užívala toho, jak jí hýbala svíčkou.

„Né, prosím né!“ vždycky sebou Johana cukla, když jí paní zajela prstem hlouběji mezi pysky. „Nééé....to néééé!“ vykřikla Johana, když jí paní roztáhla nohy a rozhrnula chlupy. Přisála se jí k tomu panenskému otvoru a chtivě vylizovala vše, co z něj teklo.

Omočila si v tom prst a náhle ho Johaně vrazila do zadku. „Nééé! To se přece nedělá!“ vykřikla Johana a zamítala se, ve snaze vysmeknout se paní. Ta jí ale držela pevně, chtivě jí vylizovala a prstem jí dováděla v té dírce.

Johana náhle vytřeštila oči a přitiskla se ještě víc na ústa a prst paní, které jí dělaly tak dobře. „Ááááá....“ vykřikla a ztratila vědomí. Paní si s ní ještě chvíli hrála, ale potom jí pustila a vstala s postele. Kochala se pohledem na to panenské tělíčko, až v ní uzrál nápad.

„Má nějakého chlapce?“ zeptala se, když se Johana probrala. „Ano, paní!“ poslušně odpověděla podle pravdy. „Tak pro něj došla!“ poručila. „Takhle?“ zděsila se Johana. „Může se obléknout! Ale nejdřív oblékla mne!“ poručila a zasmála se.

Johana popadla šaty a pomohla je paní obléct. Ani se nedivila, že paní neměla spodní prádlo. Vždyť ani ona ho nenosila. Natáhla na sebe kytlici a vyběhla ze dveří. Chvíli trvalo, než našla Ondru, svého milého. „Máme hned jít k paní!“ řekla mu a než se stačil na něco zeptat, chytila ho za ruku a táhla za sebou.

„Paní! Jsme tady, jak jste si přála!“ vykoktala, když vešli dovnitř. Paní si je chvilku beze slova prohlížela. „Svléknout! Oba!“ náhle vykřikla, až se zachvěli.

Johana strhla kytlici, ale Ondra koukal, nevěda, co se děje. Než se paní stačila zaškaredit, začala strhávat vše, co měl Ondra na sobě. Paní kolem nich chodila a pozorně si je prohlížela. Ondrovi se z toho z toho upřeného pohledu náhle začalo zvedat to, co měl mezi nohama.

„Pěkné...“ paní vzala do ruky to, co se Ondrovi, jako zázrakem, tak zvětšilo. „Né, paní né...“ vzdychal Ondra, ale bylo vidět, že se mu to líbí. „Lehnula si!“ paní strčila do Johany, až padla zády na stůl, co byl za ní. „Zůstala tak!“ další rozkaz jí zabránil, aby se posunul na stole dál. Musel zvednout nohy, aby se nezlomila v pase.

„Připoutal jí!“ podávala paní řemeny Ondrovi. Ten na ní nechápavě koukal, tak paní jeden řemen připoutala na kotník Johany a druhý konec připevnila k noze stolu. „Pokračoval!“ přikázala Ondrovi. Ten, jako v nějakém obluzení, připoutal Johaně další řemen na druhý kotník a také ho připevnil k noze stolu.

„Napnul ho víc!“ poručila paní a Ondra tedy zabral, až Johana zakvílela bolestí. Kolena měla skoro pod bradou a nohy roztažené tak, až se jí mezi nimi objevila růžová puklina, lemovaná houštinou černých chlupů.

„Ruce! Vyštěkla paní a sama vzala řemeny, aby už Johana byla pevně připoutaná. Sklonila se mezi její nohy a přisála se k otvoru, odkud začalo vytékat čím dál víc sekretů.

„Vrazil jí ho tam!“ vyskočila a přistrčila Ondru mezi Johaniny nohy. Ondra nechápavě koukal, tak ho vzala za to, co mu tak trčelo a navedla mu to do otvoru, který stále tak krásně slintal. Ale Ondra tam stál (vlastně tam stáli dva) a nechápavě koukal. Tak se paní rozpřáhla a praštila ho přes zadek.

„Ááááá....úúúú...!“ vykřikl Ondra i Johana zároveň. Jeho klacek zajel do slintajícího otvoru a Johana vykřikla bolestí z toho, jak jí tak prudce zbavil panenství. Kdyby nebyla tak pevně připoutaná, určitě by se stolu seskočila. Ale řemeny jí držely pevně.

„Uhnul!“ odstrčila paní Ondru od toho krvavého otvoru a začala z něj vylizovat každou kapičku té směsi, co z něj vytékala. Johana snad ztratila vědomí, protože se vůbec nehýbala. Paní už vysála i tu poslední kapičku, tak se otočila k Ondrovi.

„Šel sem!“ chytila ho a přisála se k tomu krvavému kousku, co mu stále trčel mezi nohama. Sála mu ho tak vehementně, až z něj vytryskl pramen živé vody. Paní pilně polykala, aby nepřišla vniveč ani jedna kapička. Ale ten kůl se v jejích ústech měnil v žížalku...

„Šel sem!“ přitáhla ho k posteli a povalila ho na ní. Přizvedla si šaty i se spodničkami a se spokojeným úsměvem sledovala, jak se ta žížalka mění v pořádného hada. Vlezla k Ondrovi na postel a proklála se tím kopím. „Ale paní...“ chtěl Ondra něco namítat, leč nedostal na to čas.

Paní rozjela úplné rodeo, až si připadal, že krotí divokého býka. Pevně jí chytil a otočil se s ní tak, že byla dole. A tentokrát to byl on, kdo určoval tempo. A nebyla to žádná procházka. Chytil paní za nohy, prudce je zvednul a široce roztáhnul, až paní zakvílela.

Ten had mezi nohama se mu změnil v tvrdý kůl, kterým prudce vrážel do otvoru, kam to paní chtěla.„Né...dóóóst....přestal..!“ marně paní křičela. Ondra jí protahoval tu uslintanou díru tak, až paní ztrácela vědomí.

Náhle jí chytil v pase a obrátil na všechny čtyři. Než paní stačila něco říct, narval jí svoji kládu do zadku. „Nééééééé!“,zařvala paní a už nevěděla, že jí Ondra naplnil semenem tak, že jí málem potrhal střeva.

Pustil jí a šel k Johaně. Políbil jí dosud krvácející kundu a potom do ní ohleduplně vrazil svoji kládu. Johana nejdřív vykřikla, ale po malé chvilce si na to zvykla a dokonce zažila první ženský orgasmus.

Ondra jí vystříknul obsah koulí na břicho, odkud ho slízával a o obsah úst se dělil s Johanou. „Co to dělá?“ ozval se hlas paní. „Mrdám! Velice příjemná činnost! Ale to jste poznala! Nebo ještě nemáte dost?“ zasmál se Ondra a dál hladil a dumlal krásná prsa své milé.

Paní si sáhla mezi nohy a ruku, plnou Ondrova spermatu a krve z natržené kundy i zadku si olízla. Ondra mezitím Johanu odvázal a pomohl jí dolů. Protože kvílela bolestí, položil jí vedle paní do postele, aby si odpočinula.

Paní ztěžka slezla s postele. „Rozvázal mi to!“ natočila se zády k Ondrovi. Nechala spadnout šaty na zem a dala umyvadlo na zem. Sedla nad něj a umývala si potrhanou kundu i zadek. Vyměnila vodu a ztěžka došla k posteli. Namočila žínku a opatrně omývala Johanu.

Otočila se a poklekla před Ondrou. Ne proto, aby se modlila, ale ten jeho nástroj se jí tak zalíbil, že ho políbila a když se znovu začal zvětšovat, vzala ho do pusy a jemně sála, jako kdyby čekala, že z něj zase začne prýštit ta živá voda. A nemusela čekat dlouho...

Bobr

©

2014

Více erotických povídek najdeš na webu Sex-po-telefonu.info - erotické povídky.

Nadržená Petradalší dívky
 
Sex po telefonu

Miluji sex s mladými zajíčky. Ráda Tě zaučím a ráda experimentuji. Nemusíš mít v sexu žádné zkušenosti, spolu všechno zvládneme a pokud nebudeš mít dost, na závěr si tě vezmu do pusinky a krásně tě vykouřím. Na oplátku i ty mě můžeš udělat pusou.

Zaučím tě v sexu na
909 606 666
a po vyzvání zadej kód 29

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:
SEXCHAT PETRA text zprávy... na číslo 9095535

Cena hovoru 46 Kč/min pro čísla 909460030 a 909467666, resp. 60 Kč/min pro 909606666.
Maximální délka hovoru 26 min pro číslo 909460030, resp. 20 minut pro číslo 909606666.
Cena SMS je 35,- Kč. Sex po telefonu i chat je pouze pro starší 18 let.
Provozuje TOPIC PRESS s.r.o., www.topicpress.cz. www.platmobilem.cz

Podobné erotické povídky

Noční tvor

  1. 11. 2015D_Sikes

Stál jsem u baru a zkoumal jsem okolí. Po určitém čase už tohle člověk prostě dělá automaticky. Jako šelma jsem očima šmejdil po celém podniku, hledajíc svojí dnešní kořist. Změť pohybujících se těl na tanečním parketu pro mě nebyla zajímavá. Zato opodál, u zdi nedaleko vchodu, to bylo výrazně zajímavější. Stála tam slečna, odhadem jí mohlo být nějakých 23 let, nižší než já, ale značně to kompenzovala...  celá povídka...
Kategorie: Anál, Orál, Znásilnění, Mix

Češtinářka 3

  21. 4. 2017Bobr

Odpadli jsme od sebe a lapali po dechu. Hladil jsem ji po té krásné kundičce a semeno, co z ní vytékalo, jí rozmazával po celém těle. „Proč sis vybrala právě mne?“ zeptal jsem se, když jsem chytil dech. „Vždyť jsi určitě měla kluků…“ nedokončil jsem větu. Než odpověděla, schovala si hlavu na mých prsou. „Ano, na peďáku jsem měla spoustu kluků, kteří pravidelně ukojovali moji nezkrotnou touhu po sexu....  celá povídka...
Kategorie: Mix, Petting, Teen

Praxe

  29. 3. 2016Radekk3

V třeťáku na střední jsme měli v rámci odborné praxe strávit 14dní v nějaké firmě. Samozřejmě to byla z velké části flákárna. A celý první týden to tak bylo, až do osudného pátečního odpoledne. Asi v 14:00, když už jsem byl myšlenkami doma, si mě zavolala šéfová. Byla to tak 40ti až 45ti letá plnoštíhlá žena. Tvářila se velice přísně a podala mi stoh papíru. „Co mi k tomu řekneš?“ Byl to seznam činností...  celá povídka...
Kategorie: Mix, Zralé ženy, Orál, Fisting

Chůva

  2. 12. 2012Neznámý autor

Marek se narodil do velice bohaté rodiny, která vlastnila několik luxusních nemovitostí, takže byl obklopen přepychem. Bohužel oba jeho rodiče byli velice vytížení lidé, takže na malého synka neměli moc čas. Od dětství Marka v podstatě vychovávala taková chůva. Jmenovala se Gabriela a jeho rodičům se asi to vznešené jméno líbilo. Byla s ním celé dny, vlastně Marek ani nevěděl, jestli má nějaký soukromý...  celá povídka...
Kategorie: První sex, Teen, Zralé ženy, Šukačky, Mix